Macan Grup
VERİMLİ ENERJİ KALİTELİ HAVA
MENÜ
ÇÖZÜMLER

Mekanik Tesisat Mühendisliği Hizmetleri

Havalandırma Sistemleri Uygulamaları

 • Havalandırma Cihazları, Hava Kanalları ve Susturucular
 • Emiş ve Üfleme Menfez ve Kutular
 • Hava ve Yangın Damperleri
 • Temiz Oda Uygulamaları (Sistem Paket)

Havalandırma, hava kalitesini kontrol etmek için, belirli bir hızda ve belirli miktarda havanın taşınarak uygulama yapılan alanda istenmeyen kalitesiz havanın ortadan kaldırılması için tasarlanır.

Yaşam alanında; kaliteli ve güvenli havanın sürekli sağlanması insan sağlığı ve performansı için çok önemlidir.

Mühendislik tasarımlarında ise; Havalandırma sistemlerinde temelde aynı ilkeler takip edilir; fakat, uygulama yapılacak olan alanın türüne göre, farklı sistem tasarımları yapılmalıdır.

- Havalandırma sistemleri ile;

 • Devamlı taze hava sağlanması, ortam havasının sürekli yenilenmesi,
 • Ortamlarda istenmeyen hava akımlarının oluşmasını engellemek (kötü kokuların yayılması),
 • Ortmamların istenilen durumlara göre; negatif basınç (vakumlu havalandırma) yada pozitif basınç (basınçlı havalandırma),
 • Sıcaklık ve nemin konfor seviyesinde tutulması,
 • Kirleticilerin filtelenmesi ve ortadan kaldırılması,
 • Yangın ve patlama tehlikelerinin azaltılması,
 • Kaliteli bir yaşam alanı sağlanması amaçlanır.

Havalandırma Sistemleri

 • Havalandırma Sistemleri
 • Havalandırma Sistemleri

Isıtma ve Soğutma Sistemleri Uygulamaları

Isıtma soğutma sistemleri başlıca amacı; istenilen iç hava koşullarını korumak ve yaşam alanlarına temiz hava ihtiyacı sağlamaktır.

 • Klima Santralleri
 • Isı Pompalı Klima Isı Geri Kaznımlı Cihazlar
 • Hijyenik Klima Santralleri
 • Nemlendirici Üniteleri
 • Nem Alam Santrali
 • Roooftap ve Vrf Dış Ünite Cihazları
 • Split ve Kaset Tipi Klimalar
 • Hassas Klima Sistemi
 • Fancoil Üniteleri
 • Sıcak Hava Üretecleri
 • Seramik ve Radyant Isıtıcılar

ısıtma ve soğutma sistemleri

Isıtma Soğutma Sisteminde, ekonomik enerji tüketimiyle mekanların kısa sürede ısıtılması ve soğutulması, güvenli olması, sessiz çalışması, gereksiz enerji sarfiyatından kaçınılması, bulunduğu ortamın havasını her alanda ısıtmayı ve soğutmayı homojen olarak dağıtmayı sağlayabilen sistemlerdir.

Isıtma Soğutma Sistemleri  konusunda enerji tasarrufu çok önemlidir. Sistem tasarlanırken önceliklerimiz mühendislik  tasarımını ve diğer bir noktada mimari bir düzenlemeyi önemsemektir.

Tüketicinin memnuniyetini sağlamak için de, dünya standartlarına uygun kaliteli ürünler, garantili teknik servis hizmeti, cihazlarda çok düşük arıza oranı ve en önemlisi uygulama yapılacak alana göre uygun teknik özelliklerde cihazların seçilmesi önem arz etmektedir.

 • Isıtma ve Soğutma Sistemleri
 • Isıtma ve Soğutma Sistemleri
 • Isıtma ve Soğutma Sistemleri
 • Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Uygulamaları

 • Elektronik Yangın Algılama ve İhbar Sistemi,
 • Yangın Söndürme Sprink Sistemi,
 • Yangın Pompaları Diesel ve Elektrikli,
 • Gazlı Söndürme Sistemi,
 • Davlumbaz Söndürme Sistemi,
 • C02 Gazlı Söndürme Sistemleri,
 • Modüler yangın susyu ve kullanım suyu depoları.

Yanma olayı,  yanıcı maddenin ısı ve aynı zamanda oksijenle birleşmesi sonucunda meydana gelir. Yangın, günlük yaşantıda ve iş güvenliği konusunda karşılaşılması olası en büyük tehlikelerden biridir. Yangın algılama ve söndürme sistemleri hassas algılayıcılı mekanik ve elektronik ürünlerin bir araya gelmesiyle,herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan birleşimin ayrıştırılmasını ve hızlı bir şekilde yangına müdehale etmeyi sağlamaktadır. yangın söndürme sistemleri yangın dan korunma da en önemli rolü almaktadır. 

Yangın algılama ve söndürme sistemleri, belirlediğiniz herhangi bir bölge veya tüm alana kurulumu yapılabilir. Bu sistemlerin uygulama yapılmadan önce yönetmelik ve çalışma standartlarına göre mühendislik tasarımının yapılması gerekmektedir.

 • Havalandırma Sistemleri
 • Havalandırma Sistemleri

Filtrasyon Sistemleri Uygulamaları

Filtreler bir gaz akımı içindeki aşırı tozları gaz içinden mekanik bir yöntemle ayırıp çevre kirliliğini önleme amaçlı kullanılırlar. Maksimum verim elde etmek için filtrasyon sisteminin uygun olduğuna ve doğru seçim yapmaya bağlıdır.

Temel olarak bir toz veya partikül tutmada kirli havanın girdiği bölüm tozların ayrıldığı alan, partikül toplandığı bölüm ve temiz gazın atıldığı bölge şeklinde ayrılabilir. Dizayn kriterlerinde kirli hava yoğunluğu, akış hızı, sıcaklığı, viskozitesi, gaz akış basıncı, patlayıcı, yanıcı özelliklerin bilinmesi gereklidir.

Sisteme entegre edilecek filtrasyon cihazlarının mühendislik tasarım ve hesaplamalarının yapılması önemli bir gerekliliktir. 

 • Elektrostatik filtre yağ ve duman tutucu filtre,
 • Aktif karbon sistemi koku tutucu filtre,
 • Sulu filtre sistemleri,
 • Damla tutucu filtreler,

Filtrasyon sistemlerin kullanılması, başta insan sağlığını, çevre temizliği ve mevcut çalışan sistemi korur. Filtrasyon sistemlerinin enerji sarfiyatı çok düşüktür. Filtrasyon sistemleri kullanım yoğunluğuna göre periyodik bakım gerektirmektedir.

 • Duman Koku Filtrasyon Sistemleri
 • Duman Koku Filtrasyon Sistemleri

Otomasyon Sistemleri (MCC ve DDC Panoları) Uygulamaları

Otomasyon sistemleri sistem verimliliğini arttırmak, güvenli iş sahaları oluşturmak, kaliteli iş açığa çıkarmak gibi vb. birçok alanda kullanılan elektronik bir kontrol sistemidir.

 • Klima Santrali Otomasyonu,
 • Kazan Dairesi Otomasyon Sistemleri,
 • Kapalı Garaj Jet Fan Duman Atım Otomasyon Sistemi,
 • Akıllı Ev Oromasyon Sistemi,
 • Endüstriyel Otomasyon Sistemleri,
 • Genel Kumada ve Kontrol Sistemi,
 • Mcc ve DDC Pano İmalatı ve Devreye Alınması.

Otomasyon sistemleri gerekli olan iş gücünü azaltan, hatta insan gücünün yerini alabilen, paket yazılımlar ile entegre edilen elektronik ekipmanların otomatik çalışma sistemidir. otomasyon sistemleri birçok alanda fayda sağlamaktadır.

Bunlardan bazıları; enerji tasarrufu sağlar, iş gücü yerine ikame olarak kullanılır, kaliteli iş ve işleyiş meydana getirir, zaman konusunda en hızlı çözümü üretir, zamanında sisteme müdehale ederek kontrol ve kumanda edilmesini sağlar, iş ve durum raporlaması yapar, zaman ve yer önemi yoktur. Sistemde sürekli kontrol sağlar.

otomasyon sistemleri

KURUMSALMacan GrupVerimli Enerji Kaliteli Hava
+90312 566 1702